ผู้เข้าชม 118433 ครั้ง Online 2 คน

    กลุ่มบริหารวิชาการ      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Wednesday 22nd / 05 / 2019 เวลา 12:00:00ถึง Friday 24th / 05 / 2019 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Tuesday 21st / 05 / 2019 เวลา 12:00:00ถึง Friday 24th / 05 / 2019 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Tuesday 21st / 05 / 2019 เวลา 12:00:00ถึง Friday 24th / 05 / 2019 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Friday 26th / 10 / 2018 เวลา 12:00:00ถึง Friday 9th / 11 / 2018 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Saturday 7th / 09 / 2019 เวลา 08:00:00ถึง Tuesday 17th / 09 / 2019 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Monday 1st / 01 / 2018 เวลา 08:00:00ถึง Monday 1st / 01 / 2018 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Monday 1st / 01 / 2018 เวลา 06:00:00ถึง Monday 1st / 01 / 2018 เวลา 23:59:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
36716ด.ญ. สุวภัทร เนียมณรงค์ ม.3/11
36738ด.ญ. อนุชิตา ถานิตย์ ม.3/11
36917ด.ญ. หนึ่งฤทัย ภาคาเพียร ม.3/61
36949ด.ญ. พิมพ์สุชา อาชีพโกศลกุล ม.3/71
37373ด.ญ. กัญญารัตน์ บุญประเสริฐ ม.2/21
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรียานุสรณ์ @ 2011