ผู้เข้าชม 40921 ครั้ง Online 15 คน

    กลุ่มบริหารวิชาการ      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Wednesday 26th / 09 / 2018 เวลา 09:00:00ถึง Monday 1st / 10 / 2018 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Monday 1st / 01 / 2018 เวลา 11:00:00ถึง Monday 1st / 01 / 2018 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Monday 1st / 01 / 2018 เวลา 08:00:00ถึง Monday 1st / 01 / 2018 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Thursday 27th / 09 / 2018 เวลา 09:00:00ถึง Monday 1st / 10 / 2018 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Monday 1st / 01 / 2018 เวลา 08:00:00ถึง Monday 1st / 01 / 2018 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Monday 1st / 01 / 2018 เวลา 08:00:00ถึง Monday 1st / 01 / 2018 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Monday 1st / 01 / 2018 เวลา 06:00:00ถึง Monday 1st / 01 / 2018 เวลา 23:59:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
37142น.ส. จีรนันท์ พุโพ ม.4/553
34761น.ส. บัวไพลิน วงศ์กำปั่น ม.4/635
37179น.ส. ภิญญสพัชญ์ แพทย์พันธ์ ม.4/734
34639น.ส. ศรุตยา ฉายาชวลิต ม.4/131
37216นาย กิจพัฒน์ อินทสุวรรณ ม.4/923
34638น.ส. กัญญาภัทร แสนราช ม.4/122
37134น.ส. ลภัสรดา พัสดุ ม.4/522
34857น.ส. บุณยาพร คุ้มปั้น ม.4/321
34998ด.ญ. จิดาภา ศูนย์จันทร์ ม.4/219
37269นาย ธนัท สระมณี ม.4/1118
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรียานุสรณ์ @ 2011