ผู้เข้าชม 54223 ครั้ง Online 10 คน

    กลุ่มบริหารวิชาการ      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Friday 26th / 10 / 2018 เวลา 12:00:00ถึง Friday 9th / 11 / 2018 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Monday 1st / 01 / 2018 เวลา 11:00:00ถึง Monday 1st / 01 / 2018 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Monday 1st / 01 / 2018 เวลา 08:00:00ถึง Monday 1st / 01 / 2018 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Friday 26th / 10 / 2018 เวลา 12:00:00ถึง Friday 9th / 11 / 2018 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Monday 1st / 01 / 2018 เวลา 08:00:00ถึง Monday 1st / 01 / 2018 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Monday 1st / 01 / 2018 เวลา 08:00:00ถึง Monday 1st / 01 / 2018 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Monday 1st / 01 / 2018 เวลา 06:00:00ถึง Monday 1st / 01 / 2018 เวลา 23:59:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
37142น.ส. จีรนันท์ พุโพ ม.4/553
37179น.ส. ภิญญาพัชญ์ แพทย์พันธ์ ม.4/742
34761น.ส. บัวไพลิน วงศ์กำปั่น ม.4/640
34639น.ส. ศรุตยา ฉายาชวลิต ม.4/131
37120น.ส. นวรัตน์ แตงเม ม.4/430
35006น.ส. ศศิธร กุลศรี ม.4/327
34638น.ส. กัญญาภัทร แสนราช ม.4/126
37216นาย กิจพัฒน์ อินทสุวรรณ ม.4/923
34728น.ส. สุภาดา สีเผือก ม.4/622
37255น.ส. ชลธิชา นิลฉวี ม.4/1122
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรียานุสรณ์ @ 2011