ผู้เข้าชม 61986 ครั้ง Online 3 คน
ตารางเลือกวิชา
เลือกข้อมูล : ระดับชั้น  :
เลือกข้อมูล :
รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มที่ระดับชั้น ม.ผู้สอนเปิดรับลงทะเบียนวันเรียน 1เวลาเรียน 1ห้องเรียน 1วันเรียน 2เวลาเรียน 2ห้องเรียน 2วันเรียน 3เวลาเรียน 3ห้องเรียน 3 
ข20201สนุกกับภาษาเขมร 111/1 - 3Mr. -4027จันทร์14:20-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ข20201สนุกกับภาษาเขมร 121/4 - 7Mr. -4024อังคาร14:20-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ20201สนุกกับภาษาจีน 111/1 - 3Mr. -4040จันทร์14:20-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ20201สนุกกับภาษาจีน 121/4 - 7Mr. -4040อังคาร14:20-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ20201สนุกกับภาษาจีน 131/4 - 7Mr. -4020อังคาร14:20-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ20201สนุกกับภาษาญี่ปุ่น 111/1 - 3Mr. -4040จันทร์14:20-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ20201สนุกกับภาษาญี่ปุ่น 121/4 - 7Mr. -4030อังคาร14:20-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ20201สนุกกับภาษาญี่ปุ่น 131/4 - 7Mr. -4010อังคาร14:20-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect


 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรียานุสรณ์ @ 2011