ผู้เข้าชม 54217 ครั้ง Online 4 คน
ตารางเลือกวิชา
เลือกข้อมูล : ระดับชั้น  :
เลือกข้อมูล :
รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มที่ระดับชั้น ม.ผู้สอนเปิดรับลงทะเบียนวันเรียน 1เวลาเรียน 1ห้องเรียน 1วันเรียน 2เวลาเรียน 2ห้องเรียน 2วันเรียน 3เวลาเรียน 3ห้องเรียน 3 
ง20264ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นเบื้องต้น11/1 - 3นาง ศิวพร405จันทร์13:30-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ท20201เสริมทักษะภาษาไทย21/4 - 7น.ส. สุภาวดี4037ศุกร์13:30-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ท20202ห้องสมุดและการค้นคว้า11/1 - 3น.ส. สุภาวดี4039จันทร์13:30-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ท20203การอ่านเอาเรื่อง11/1 - 3นาง สุนิษา402จันทร์13:30-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ20201เทควันโด11/1 - 3นาย ณรงค์ชัย4014จันทร์13:30-14:19ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ20201เทควันโด21/4 - 7นาย ณรงค์ชัย4040ศุกร์13:30-14:19ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ20206กีฬาไทย11/1 - 3นาย วุฒินันท์4010จันทร์14:20-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
พ20206กีฬาไทย21/4 - 7นาย วุฒินันท์4040ศุกร์14:20-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ว20291การสร้างเว็บไซต์ด้วย text editor21/4 - 7นาย วรัลลวร4012ศุกร์13:30-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ว20292แอนิเมชั่น 1 11/1 - 3นาย พงษ์พิพัฒน์4018จันทร์13:30-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ว20293การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเบื้องต้น (infographic)11/1 - 3น.ส. จิติภัสร์4012จันทร์13:30-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ว20294หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 21/4 - 7นาย สุริยัน4012ศุกร์13:30-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ว20295สแคชเบื้องต้น 21/4 - 7น.ส. สุกัญญา404ศุกร์13:30-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ศ20201ดนตรีไทย-ขับร้องไทย 111/1 - 3นาย พันธศักดิ์400จันทร์13:30-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ศ20203ดนตรีสากล-ขับร้องสากล 121/4 - 7นาย ธนาชัย400ศุกร์13:30-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ศ20205นาฏศิลป์ไทย 121/4 - 7นาง จิรรัชช4012ศุกร์13:30-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ส20241เศรษฐกิจพอเพียง11/1 - 3นาง สุทธิลักษณ์408จันทร์13:30-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ส20241เศรษฐกิจพอเพียง21/4 - 7นาง สุทธิลักษณ์408ศุกร์13:30-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
อ20209อังกฤษสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร111/1 - 3น.ส. จุฑารัตน์4025จันทร์14:20-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
อ20221ภาษาอังกฤษเพลิดเพลิน 121/4 - 7นาง อัจจิมา4034ศุกร์14:20-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
อ20223สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 121/4 - 7น.ส. ณิชาภา4034ศุกร์13:30-14:19ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
อ20225ภาษาอังกฤษกับเพลง 111/1 - 3น.ส. สุทญา4021จันทร์13:30-14:19ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect


 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรียานุสรณ์ @ 2011