ผู้เข้าชม 90119 ครั้ง Online 3 คน
ตารางเลือกวิชา
เลือกข้อมูล : ระดับชั้น  :
เลือกข้อมูล :
รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มที่ระดับชั้น ม.ผู้สอนเปิดรับลงทะเบียนวันเรียน 1เวลาเรียน 1ห้องเรียน 1วันเรียน 2เวลาเรียน 2ห้องเรียน 2วันเรียน 3เวลาเรียน 3ห้องเรียน 3 
ข20201ภาษาเขมร 112/1 - 7น.ส. ศศิธร4541ศุกร์14:20-15:09924ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ข20201ภาษาเขมร 122/1 - 7น.ส. ศศิธร4540พฤหัสบดี14:20-15:09924ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ20201ภาษาจีน 112/1 - 7Mr. -4539ศุกร์14:20-15:09124ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ20201ภาษาจีน 122/1 - 7Mr. -4531พฤหัสบดี14:20-15:09304ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
จ20201ภาษาจีน 132/1 - 7น.ส. จิราพรรณ4524พฤหัสบดี14:20-15:09124ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ20201ภาษาญี่ปุ่น 112/1 - 7นาย อภิเดช4539ศุกร์14:20-15:09147ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ20201ภาษาญี่ปุ่น 122/1 - 7นาย อภิเดช4536พฤหัสบดี14:20-15:09147ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ญ20201ภาษาญี่ปุ่น 132/1 - 7น.ส. ณิชาภา4527พฤหัสบดี14:20-15:09433ไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect


 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรียานุสรณ์ @ 2011