ผู้เข้าชม 71433 ครั้ง Online 5 คน
ตารางเลือกวิชา
เลือกข้อมูล : ระดับชั้น  :
เลือกข้อมูล :
รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มที่ระดับชั้น ม.ผู้สอนเปิดรับลงทะเบียนวันเรียน 1เวลาเรียน 1ห้องเรียน 1วันเรียน 2เวลาเรียน 2ห้องเรียน 2วันเรียน 3เวลาเรียน 3ห้องเรียน 3 
ค30207จำนวนจริง15/5 - 12น.ส. ทิพวัลย์4037จันทร์15:10-15:59ไม่กำหนดศุกร์14:20-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค30207จำนวนจริง25/5 - 12นาง รัศมี4011จันทร์14:20-15:09ไม่กำหนดพฤหัสบดี14:20-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค30211เมทริกซ์15/5 - 12น.ส. อัมรา4040ศุกร์15:10-15:59ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค30211เมทริกซ์25/5 - 12นาย ทรงศักดิ์4040ศุกร์15:10-15:59ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค30211เมทริกซ์35/5 - 12น.ส. พัชรี4040ศุกร์15:10-15:59ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค30211เมทริกซ์45/5 - 12น.ส. พัชรี4040จันทร์14:20-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ค30211เมทริกซ์55/5 - 12น.ส. อัมรา4035พฤหัสบดี14:20-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ว30203กลศาสตร์15/7 - 12นาย ชาญ4020จันทร์14:20-16:00ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ว30203กลศาสตร์25/7 - 12นาย ชาญ4039พฤหัสบดี14:20-16:00ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ว30247หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต15/7 - 12นาง ดวงพร4012จันทร์15:10-15:59ไม่กำหนดศุกร์14:20-15:09ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ว30253พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ15/7 - 12นาง ดวงพร4033พฤหัสบดี14:20-16:00ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect
ว30253พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ25/7 - 12น.ส. คมขำ4024จันทร์14:20-16:00ไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดไม่มีไม่กำหนดไม่กำหนดSelect


 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรียานุสรณ์ @ 2011