ผู้เข้าชม 71442 ครั้ง Online 14 คน

    กลุ่มบริหารวิชาการ      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Wednesday 22nd / 05 / 2019 เวลา 12:00:00ถึง Friday 24th / 05 / 2019 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Tuesday 21st / 05 / 2019 เวลา 12:00:00ถึง Friday 24th / 05 / 2019 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Tuesday 21st / 05 / 2019 เวลา 12:00:00ถึง Friday 24th / 05 / 2019 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Friday 26th / 10 / 2018 เวลา 12:00:00ถึง Friday 9th / 11 / 2018 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Saturday 7th / 09 / 2019 เวลา 08:00:00ถึง Tuesday 17th / 09 / 2019 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Monday 1st / 01 / 2018 เวลา 08:00:00ถึง Monday 1st / 01 / 2018 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Monday 1st / 01 / 2018 เวลา 06:00:00ถึง Monday 1st / 01 / 2018 เวลา 23:59:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
34941น.ส. ฐิตา ฐิติพันธุ์สรศักดิ์ ม.5/92
37077นาย ธนกฤต ช่างจัดเจน ม.5/72
34807น.ส. ณัฏฐากร โพธิ์สวัสดิ์ ม.5/61
34836น.ส. นวรัตน์ สังข์ขาว ม.5/91
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรียานุสรณ์ @ 2011